Laden...

Expertise
Innovatie
Samenwerken
Verbinden

De organisatie die zich inzet voor een veiliger Nederland

Lees meer

Welkom


Platform Veilig Nederland (Platform Veilig Nederland) is een samenwerkingsverband waar verschillende expertises samenkomen en er in co-creatie op vrijwillige basis gezamenlijke doelen behaald worden om de veiligheid en leefbaarheid van de burger te waarborgen.
Platform Veilig Nederland hanteert de volgende 4 kernbegrippenvoor alle activiteiten:

Expertise

Veiligheid is het voornaamste, voor iedereen. Door kennis en informatie te delen wil Platform Veilig Nederland dit gezamelijke doel behalen.

Innovatie

Wat kunnen de ontwikkelingen in de ICT, technologie en media betekenen in de leefomgeving en veiligheid van burgers?

Samenwerken

Veiligheid heeft alles te maken met samenwerken en word gerealiseerd wanneer overheid en burgers samenwerken.

Verbinden

Verbinding ontstaat door communicatie. Platform Veilig Nederland zet zich in om burgers en overheid te verbinden.

 

Laatste updates


Platform Veilig Nederland op het landelijk congres `Gemeenten en Digitaal Burgertoezicht`

Op 11 oktober organiseerde de VeiligheidsAlliantie in samenwerking met het CCV en RVS Midden-Nederland het landelijk congres `Gemeenten en Digitaal Burgertoezicht` plaats. Het team van Platform Veilig Nederland was ook aanwezig en vondt het een waardevolle middag waarin we samen veel kennis en ervaring hebben gedeeld.

Spijkenisse 14 Apr, 2016

Lancering veiligheidsapp WeAlert®

Platform Veilig Nederland lanceert donderdag 14 april de app WeAlert in gemeente Nissewaard. De officiƫle lancering zal gebeuren door burgemeester mw. Mirjam Salet (burgemeester Nissewaard) en Jan-Willem Mijnans (wethouder Wonen van de gemeente Nissewaard).

Spijkenisse 14 Apr, 2016

Centrale meldkamer Platform veilig Nederland

Per 1 januari 2016 is de WeAlert-app aangesloten op de centrale meldkamer van Platform Veilig Nederland.

Spijkenisse 8 Apr, 2016

Veiligheidsdag Nissewaard 2015.

De WeAlert stand op de Veiligheidsdag in gemeente Nissewaard is druk bezocht! We willen graag alle aanwezigen bedanken.

Spijkenisse 10 Okt, 2015

Missie

Wij werken vanuit vertrouwen. Platform Veilig Nederland wil burgers onderling, de wijkagent en de buurtpreventie verbinden In eerste instantie door zich te richten op de burger ten tweede door bruggen te slaan tussen burgers, gemeentes en instanties. Platform Veilig Nederland is ervan overtuigd dat een veiligere samenleving mogelijk is.

We zien dat er veel mensen zijn welke zich (willen) inzetten voor een veiligere leefomgeving. Zij zetten zich in, durven initiatief te nemen en veroorzaken verandering. Ook doorbreken zij oude structuren en zorgen ervoor dat er nieuwe perspectieven ontstaan op bestaande problemen. Voor alle initiatieven welke Platform Veilig Nederland ondersteunen geldt dat ze onvoorwaardelijk zijn in hun doel om een bijdrage te leveren aan de veiligere samenleving.

Visie

Vroeger was alleen de overheid verantwoordelijk voor de veiligheid. Tegenwoordig ligt deze verantwoordelijkheid ook bij het individu, ondernemingen en organisaties. Wat kunnen wij van medemensen/-burgers verwachten wanneer wij geconfronteerd worden met een onveilige situatie of een vorm van criminaliteit waarbij hulpdiensten nog niet aan te pas komen?

Platform Veilig Nederland wilt bevorderen dat burgers zelf inhoud (kunnen) geven aan de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid wanneer zij zelf of medeburgers gevaar lopen door criminaliteit, overlast, leefbaarheid of andere ongevallen.

Informatie gemeente


De WeAlert app is ontwikkeld voor burgers als gratis hulpmiddel om beter inzicht te verkrijgen in veiligheid en leefbaarheid in hun directe omgeving. WeAlert brengt de juiste mensen met elkaar in contact en stelt hun in staat om door middel van eigen inbreng een positieve invloed op hun omgeving uit te oefenen.

Hierdoor komt er een up-to-date informatiestroom op gang. Dit creëert voor uw gemeente een real-time leefbaarheidsmonitor. Deze kunt u als gemeente raadplegen en op lange termijn analyseren. Weten wat er speelt, impact van Alerts, effecten van beleid. U ziet het in een oogopslag.

Platform Veilig Nederland heeft een programma voor gemeenten ontwikkeld om voor lage kosten een WeAlert campagne te starten binnen uw gemeente en hierbij de wijkagenten en buurtpreventie te betrekken. Bent u geinteresseerd? Bel vrijblijvend voor een demo 085 - 040 90 18 of stuur een e-mail naar info@platformveilignederland.nl.

Informatie wijkagent


Platform Veilig Nederland is ervan overtuigd, dat wanneer burgers en wijkagent in staat zijn om via de app WeAlert in korte directe lijnen met elkaar in contact te treden, dit zal bijdragen tot een groter gevoel van veiligheid en betrokkenheid. Effectievere interactie heeft een preventieve werking en verhoogde zichtbaarheid van de Politie in het werkgebied van de wijkagent.

Platform Veilig Nederland voorziet met haar app WeAlert in een behoefte van zowel burgers als wijkagenten. Platform Veilig Nederland levert real-time en gebiedsgebonden data, die zowel in real-time als op lange termijn te analyseren is. Weten wat er speelt, impact van Alerts, effecten van beleid. Je ziet het in een oogopslag.

Flyeractie succes!

Met plezier hebben we een flyeractie gehouden in sommige delen van Spijkenisse.

View more

WeAlert gelanceerd in App Store

Ons development team heeft de iOS versie van WeAlert afgerond en is te downloaden in de App Store.

View more

Introductiefilm WeAlert wordt goed ontvangen

De reacties op de introductiefilm voor WeAlert stromen binnen, heel erg bedankt mensen! Bekijk de video op WeALert.nl

View more

WeAlert gelanceerd in Google PlayStore

Ons development team heeft de Android versie van WeAlert afgerond en is te downloaden in de Google Play store.

View more

"WeAlert ®" is een geregistreerde merknaam van "Platform Veilig Nederland" © 2014 - 2016.